Så fungerar luftvärmepumpen

Alla undrar det. Hur kan det vara möjligt för luftvärmepumpen att alstra varm luft från utomhusluft som står på -35°C? 

En luftvärmepump brukar hastigt beskrivas som ”en värmepump som tar den naturliga värmen från utomhusluften och sprider den till inomhusluften”. Till en början kanske det inte väcker många frågor, men den som väl köpt en luftvärmepump börjar ju undra. Hur kan det fortfarande vara okej inomhustemperatur även om det är minusgrader ute? Inte många leverantörer beskriver hur processen går till.

Luftvärmepumpen arbetar i några steg

Hur kan luftvärmepumpen utvinna värme från en utomhusluft som står på -35°C? Det beror på en frostfri vätska som cirkulerar inne i ett rörsystem. Så länge vätskan är kyligare än omgivningsluften kommer den kunna extrahera värme. Den utvunna värmen förs vidare till ett köldmedium som består av en annan mycket temperaturkänslig vätska. Vätskan börjar koka och förångas av den extraherade värmen. En kompressor koncentrerar värmen och höjer därmed temperaturen. Värmen passerar värmekretsen som sedan fläktar ut värmeenergin.

Dessa saker avgör hur mycket luftvärmepumpen klarar

Dessa saker kommer påverka effekten och kapaciteten på luftvärmepumpen:

  • En befintlig värmekälla. Betrakta luftvärmepumpen som ett mycket bra komplement till en annan värmekälla – exempelvis din vedspis. Även om temperaturen är långt under minusstrecket kommer den kunna utvinna varm luft, hur konstigt det än låter. Den kommer inte kunna värma upp ditt hus till behaglig nivå på egen hand om det är riktigt kallt ute, men den kompletterar exempelvis din vedspis och gör också att värmen från den sprids bättre över hela huset.
  • Ditt hus isolationsförmåga. En avgörande faktor är förstås hur välisolerat ditt hus är. Om ditt hus läcker mycket värme genom tak, golv, väggar och fönster kommer förstås effekten att minska. Därför är det viktigt att se över isoleringen om du är intresserad av att minska din energiförbrukning.
  • Planlösningen. Ett stort flerfamiljshus kan absolut ha glädje av en luftvärmepump. Det rekommenderas, till och med. Men för att den ska ge bra effekt behöver du köpa en med större kapacitet. Ett mindre enplanshus – till exempel ett hobbyhus eller en sommarstuga, behöver inte en lika kraftfull luftvärmepump.

Att installera en luftvärmepump brukar inte vara något problem. Kommunerna brukar ha en särskild regel om att installation av värmepumpar först måste godkännas, men luftvärmepump brukar oftast bortses från den regeln. Det gäller i allt från Krokom till Karlstad och ROT-avdraget går att utnyttja vid installationen.

Scroll to top